Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır. Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir.

Başarılı Bir Kurumsal Kimlik Çalışması İçin Olmazsa Olmazlar Nelerdir?

Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması için, olmazsa olmaz olarak nitelendirilmesi gereken tek şey, kurumla ilgili tüm verilerin eksiksiz ortaya konmasıdır. Bu veriler kısa zaman içerisinde, kurumun tasarımla ilgili genel anlayışı ortaya koyup, çalışmanın en doğru süreçte ve doğrulukta ilerlemesini sağlayacaktır.

Bir Kurumsal Kimlik Çalışmasının Renk Seçiminde Nelere Dikkat Etmek Gereklidir?

Bir kurum; bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurumla ilgili fikirlerinizi tartarken bu kurumun tüm içeriğini anlamak gerekir.
Kurumun kurumsallığı var olan/olmayan, zaten bir renktir, o rengi bulup ortaya çıkarmakla kurumun rengini bulmuş olursunuz.Bir kurum için şu veya bu renk güzel ve doğru denmesi kesinlikle yanlıştır.Yine de renk seçiminde; sektör, hedef kitle ve kurumun psikolojik olarak vermek istediği mesaj gibi hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Başarılı Bir Kurumsal Kimliğin Firmaya Katkıları Nelerdir?

Başarılı bir kurumsal kimliğin firmaya kazancı tabii ki hemen olmaz, olamaz.
Bu davranış tamamen geleceğe yatırımdır. Kurumun kendisiyle ilgili vermek istediği mesaj ne ise, bu yolla verilir.Firmanın diyalog kurmak istediği kişi veya kurumlar kimlerse onlara gösterdiği yüzüdür kurumsal kimlik.Bir insan düşünün; çok şık bir takım elbiseli, bakımlı ve konuşmasındaki ahenge diyecek yok.

Siz böyle bir insanla diyalog kurmak, onunla sohbet etmek belki de iş yapmak istemez misiniz?
Sizce bir fark var mı?

Kurumsal Kimlik Ne sağlar?

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir.

Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, tüketicinin şirketi doğru tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir.

Firmanın devamlı olarak var olabilmesinde firma adına yapılan kurumsal kimlik çalışması önem taşımaktadır. İyi hazırlanmış Kurumsal Kimlik bir firmaya şunları sağlar:

  • İlk bakışta rakiplerden ayrılma
  • Firma adının belleklere yerleşmesi
  • Ürün ve hizmetlerin kalite garantisi
  • Firma özelliklerinin görsel hızda aktarılması (dinamizm, yenilikçilik vb.)
  • Ürün ve hizmetlerin doğası ve sektörel konumları hakkında ilk bilgileri iletmesi

Firma ve pazar geliştikçe “farkı fark ettirmenin” en etkili yolu bunu imaja yansıtmak, diğer bir deyişle, önyargıyı aşacak kadar etkili ve dolaysız, yani görsel yoldan anlatmaktır.

Bir ajansın kurumsal kimlik yapmak üzerine yeterliliğini, bir kurumun anlaması veya çalışmak istediği ajanslardan birisini seçmesi için dikkat etmesi gereken en genel iki unsur şudur;


Hangi şartlar altında olunursa olunsun, ajans veya ajanslar gerekli isteklerle bilgilendirilir.Ardından, ajans/ajanslardan kurum tarafından verilen bu bilgilerin anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü için yazılı bir geri bildirim istenir. Alınacak olan bu yazılı geri bildirim, ajansın kuruma yaklaşımını ve yetkinliğini ispatlar.

Bir diğer unsur ise, sektöre yakınlığı ile yapmış oldukları çalışmalar ve referanslardır.Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma logo veya amblemi üzerine kurulmuştur.

Logo ve amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir. Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır.
Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Hizmetimizden Yararlananlar