Marka Nedir?

Marka bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile, kişi adları dahil; özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir.

Marka Tescili Neden Gereklidir?

Marka bir firmanın ayırt edici niteliğini ortaya koyan en önemli unsurdur. Tescilli bir marka , sahibine o markayı tescil edildiği mal ve hizmet sınıfında inhisari kullanma hakkı verir. Bir markanın sahibinin , markasının aynısının ya da benzerinin izinsiz kullanılmasını önleme hakkı vardır.

Marka Çeşitleri

 • Ortak Marka: Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.
 • Garanti Markası: Marka Sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından, o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitelerini garanti etmeye yarayan işarettir.
 • Ticaret Markası : Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
 • Hizmet Markası: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir.

Marka Başvuru ve Tescil İşlemleri

Marka tescil işlemleri başvuru tarihinden itibaren yaklaşık 10-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvurular yaklaşık 4-6 ay süren ön inceleme sonrası Resmi Marka Bülteninde ilan edilerek 3 ay süre ile itirazlara açılmaktadır. 3 aylık süre sonunda başvuruya itiraz edilmez ise marka kabul edilir ve tescil aşamasına geçilir.

Marka tescili için başvuru öncesi ön araştırma yapılmasında fayda vardır. Ön araştırma sonucuna göre resmi başvuru yapılması olası olumsuzlukları en aza indirecektir.

Tescil edilen markanızı 5 yıl içerisinde kullanmanız zorunludur. Bu kullanımı resmi evraklarınızda belgelemeniz gerekmektedir.Markanızın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır.

Marka oluştururken;

 • Üretmeyi düşündüğünüz her ürünün üzerinde herhangi bir sınai hak olup olmadığını önceden öğreniniz.
 • Üretim ve pazarlama planlarınızı buna göre yapınız.
 • Kendi ürettiğiniz veya geliştirdiğiniz bir ürün için Sınai Mülkiyet Hakkını önce Türkiye’de elde ediniz.
 • İhracat yaptığınız ülke / ülkelerde hak elde etmek için başvuruda bulunmayı ihmal etmeyiniz.
 • Haksız rekabet oluşturacak üretim ve pazarlamaya olanak vermeyiniz.
 • Tescilsiz bir marka ile kesinlikle ihracat yapmayınız.

Patent Nedir?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayide uygulanabilen ve tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre (20 yıl) bu buluşun konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için;

 • Yenilik,
 • Tekniğin bilinen durumunu aşılması,
 • Sanayide uygulanabilirlik kriterlerini taşıması gerekmektedir.

Türkiye’de ve Dünya’da yeni olan , sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süreyle buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.
Bir buluşun faydalı model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterle; yenilik ve sanayiye uygulanabilirliktir. Faydalı modelde tekniğin bilinen durumun aşılması kriteri aranmaz. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi hem zaman, hem masraf açısından daha elverişlidir.

Patent / Faydalı Model Belgesi Koruma Süreleri İnceleme patent 20 yıl İncelemesiz patent 7 yıl , faydalı Model belgesi 10 yıl süreyle korunur. (Koruma süreleri uzatılamaz.)

Endüstriyel Tasarım Nedir?

“Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Tasarım: Yenilik ve ayırt edici unsur taşıyan her türlü görsel anlatım, ürünün süsü ve estetiksel görünüşüdür.

Görsel olarak algılanabilen, işlev boyutlarından ziyade, dış görünümün özelliklerini koruma altına almak istediğiniz, tasarlanmış veya üretilmiş ürünlerinizin sizin korumanız altında olmasını kimsenin kopyalamamasını istemez misiniz?

Bu sebepten dolayı emek harcayarak ortaya çıkartmış olduğunuz ürününüzü Endüstriyel Tasarım Tescili alarak koruma altına alabilirsiniz.

Koruma süresi 5 yıldır. 5 yılda bir yenilenerek toplam 25 yıldır. Endüstriyel tasarım tescili ile ürünün piyasaya sunuş tarihiniz 1 yılı geçmedi ise koruma altına alarak taklitlerin yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Tasarım Tescili İçin Gerekli Belgeler

 • Tasarım Beyanı (Tasarım tescilinin yapılacağı başvuru sahibinin adı, adresi ve telefon/telefaks, ünvanı)
 • Vekaletname
 • Tasarımın özelliklerini yansıtan ve yayın yoluyla çoğaltmaya elverişli resim, çizim, grafik, fotoğraf veya benzeri biçimde hazırlanmış görsel anlatımı (örneği) üç boyutlu tasarımlarda, tasarımın özelliklerini belirten önden, yandan, üstten ve/veya alttan görünüşler gereklidir. Görsel anlatım 8×8 cm boyutlarında olacaktır.
 • Tasarımın özelliklerinin açıklandığı tarifname
 • Tasarımın uygulandığı ürünlerin kamuya sunuluş tarihi

Hizmetimizden Yararlananlar